• Byggnadsbild
 • Exempel på typ av ärenden
  • Klimatfrågor (kallt, varmt, dragigt etc.)
  • Vatten-/Avloppsproblem
  • Belysning och övriga elproblem
  • Fönster, dörrar, lås
  • Halkbekämpning
  Arbeten som enligt gränsdragningen åligger hyresgästen men som vi kan hjälpa till med. Det kan t.ex. röra sig om att montera möbler, transport eller uppsättning av hyllor/tavlor. Arbetena utförs efter överenskommelse med er. Faktura skickas efter utfört arbete.

Tidigare registrerade ärenden

Ordernr. Beskr. Status
 • BLÄDDRA