Grycksbo, Drottningvägen 1

Felanmälan

Exempel på typ av ärenden:
  • Klimatfrågor (kallt, varmt, dragigt etc.)
  • Vatten-/Avloppsproblem
  • Belysning och övriga elproblem
  • Fönster, dörrar, lås
  • Halkbekämpning
Skadegörelse kan komma att debiteras kund

Serviceanmälan (Beställning)

Arbeten som enligt gränsdragningen åligger hyresgästen men som denna vill få hjälp med. Det kan t.ex. röra sig om att montera möbler eller en extra plantering e.d. Arbetena utförs i mån av tid. Beställningen skall vara förankrad hos er verksamhetsansvarige och faktura skickas efter utfört arbete. Skadegörelse kan komma att debiteras kund