Felanmälan Marks Kommun

Område: Avfall

Utebliven sophämning- fyll i formuläret nedan.

Jourtömning av slam på icke kontorstid 16-07,
var vänlig ring Lastbilscentralen telefon 033 - 10 70 50.

Ort *
Gata *
Kategori *
Underkategori *
Ärendebeskrivning *
Namn *
Adress *
Telefon dagtid
E-post
Bifoga fil
* = Obligatoriska fält

Tillbaka

Vill du göra ytterligare en felanmälan inom annat område?

Välj typ av felanmälan: Belysning Gata Kommunens Lokaler/anläggningar -  Nedskräpning och klotter Park Vatten och Avlopp