Servicebeställning

Här beställer du arbeten som enligt gränsdragning bekostas av dig som beställare. Vår minsta debitering är 2 arbetstimmar och en resa. Faktura skickas till dig efter utfört arbete med betalningsvillkor 30 dgr.

select
När du lämnar dina uppgifter här samtycker du till att vi använder din information för att kunna slutföra arbetet och i vissa fall kan vi behöva ta hjälp av vår underleverantör för detta. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter på vår hemsida genom att klicka här!