*
select
*
- Telefonnummer att ringa kontorstid vid akuta fel: 070-511 03 14 eller 070-690 04 63.
- Efter kontorstid kl. 15:45 – 06:45 kontaktas fastighetsjouren på telefon 070-650 05 78.
*
*
*
*
*
*