Skada på egendom

Kommunala Bolag

select

* Datum och tid för händelsen:

Från:
Till:
select

* Skedde händelsen i samband med uthyrningsverksamhet:

* Är händelsen under utredning internt?:
* Har händelsen åtgärdats?
SEK
timmar
* Har samverkan med extern part skett?:
* Skall händelsen polisanmälas?

Bilagor: (Bilder/Video/dokument på skador eller annat relevant)

* Obligatoriska fält
E-post används för återkoppling

Tillbaka
Genom att skicka in ärenden till oss via detta formulär samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter du anger. Vi lagrar dem, och använder dem för dialog kring ditt ärende. Uppgifterna anonymiseras automatiskt en viss tid efter att ditt ärende är slutfört, utifrån fastställda rutiner. För mer information kontakta Teknik- och Fastighetsförvaltningen.