Senaste nytt

den 21 november 2023

Användarträffar 2024


Våra användarträffar är tillbaka igen nästa år! Vi planerar att lägga nästa tillfälle för användarträffar i april-maj 2024.

Detta är ett unikt tillfälle att träffas och diskutera DeDU, och vi hoppas att så många som möjligt av er kan delta. Vi återkommer i början av 2024 med mer detaljer gällande datum och orter för dessa träffar.
den 25 september 2023

Uppdatering av DeDU-app


I och med uppdateringar som gjorts i DeDU-app, på begäran av Google, krävs nu Android Version 13 vid uppdateringar av appar på grund av bland annat säkerhetsskäl.

För att säkerställa att DeDU-App fungerar och att du har en mobiltelefon med rätt version så rekommenderar vi att du uppdaterar mobilen till den senaste versionen, Andriod 13.
den 20 september 2023

E-postmallar i DeDU


När ett ärende registreras, delkvitteras, kvitteras eller avropas till leverantör, genereras mailsvar från DeDU till anmälare och utförare. Dessa mail kan redigeras och till stor del utformas efter era önskemål.

Vill ni ha mer utförlig information kring ärendet, eller kanske ta bort vissa delar? Har ni nyligen bytt ut er logga och vill uppdatera den i e-postutskicken?

Hör gärna av dig till din DeDU-ansvarige på WSP om du vill gå igenom de e-postmallar ni har idag och diskutera möjliga förändringar av dem.