Nyheter

Inloggning

HSB väljer DeDU!

HSB väljer DeDU!

2020-05-08

Bostadsbolaget HSB med sina 26 lokala HSB-föreningar runt om i landet kommer övergå till ett gemensamt systemstöd för ärendehantering, drift samt planering av underhållsåtgärder. WSP kommer att bistå HSB i övergången och implementeringen av DeDU. Välkomna, HSB!

Läs mer

BAB bygg AB väljer DeDU!

BAB bygg AB väljer DeDU!

2020-04-29

BAB bygg i Åstorp har valt DeDU för hantering av garantiärenden inom sina byggprojekt, för att underlätta både den löpande hanteringen och den samlade dokumentationen kring garantiprocessen. För mer information kontakta Therese Wikberg. Välkomna, BAB!

DeDUWeb uppdaterat!

DeDUWeb uppdaterat!

2020-04-06

I Lördags gjorde vi ett serverbyte, och publicerade samtidigt en ny version av DeDUWeb, med ett par förändringar i Anslagstavlan. Läs mer i nyhetsbrevet, som också innehåller information om ett par andra WSPDeDU-tjänster!

Läs mer

Fler nyheter