Jokkmokks kommun

- Felanmälan

Akuta fel går även att anmäla under kontorstid på 0971-170 00. Vid akuta problem kvällstid och helger finns vår jourtelefon 0920-23 10 02.
Fastighet:* Hus:*
Ditt namn:* Verksamhetens/enhetens
namn eller adress*
Telefon dagtid:* Mobil:
E-post:*  Kan vi gå in med huvudnyckel?
Beskriv ditt ärende:* Läge i byggnaden:
Sidan skapad av: DeDU