Servicebeställning

Här beställer du arbeten som enligt gränsdragning bekostas av dig som beställare. Vår minsta debitering är 2 arbetstimmar och en resa. Faktura skickas till dig efter utfört arbete med betalningsvillkor 30 dgr.