FASTIGHET - Felanmälan / Verksamhetsservice

Fastighet - Ängelholm
*Välj fastighet: (Börja skriv namnet i fältet)
select


*Beskriv läge: Plats, rum, korridor etc: *Namn:
*Beskrivning av ärendet:
OBS – Endast ett ärende per anmälan. Vid flera ärende – använd knappen "Skicka+Skapa nytt".
*Telefon:
*E-post: 
* Obligatoriska fält
E-post används för återkoppling.
 Ej påbörjad
 Påbörjad
 Pågående
 Avslutad
 
Klicka på symbolen för
uppföljning via e-post.