Här kan du felanmäla vägskador som rör Sundsvalls kommuns vägnät.
Gäller det felanmälan av gatubelysning så finns
ett annat formulär under kommunens felanmälan.

Vi vill även nämna att det finns fler ansvariga för vägnätet i Sundsvall.
Trafikverket ansvarar för många större vägar inom kommunen och fastighetsägare är ansvariga för det enskilda vägnätet.

*
select
*

*

*

* = Obligatoriska fält

 

Sidan skapad av DeDU